Leerkracht basisonderwijs

Lees voor met ReadSpeaker

1 op de 4 leerlingen begint aan de basisschool met een taalachterstand. Als geen ander weet u dat taalplezier de sleutel is om de woordenschat van kinderen te vergroten en taalachterstanden te voorkomen. Aangezien u de ouders waarschijnlijk vaak spreekt, kunt u daarnaast -in het belang van uw leerlingen- soms ook een rol spelen in het herkennen en doorverwijzen van volwassen laaggeletterden.
  

Wat kunt u doen?

Het belang van lezen
Als kinderen buiten school per dag minimaal 15 minuten lezen, breiden zij hun woordenschat aanzienlijk uit. Door op school (voor) te lezen, ontdekken kinderen hoe leuk verhalen zijn en de ervaring leert dat zij zo sneller een boek pakken. Adviseer ook ouders over het belang van lezen. Alle boeken mogen, ook strips!
 
Geïntegreerd taalbeleid introduceren en behouden
Bespreek met uw collega’s hoe u bij alle vakken rekening kunt houden met een gezonde taalontwikkeling van uw leerlingen en die ook goed kunt toetsen. Ontwikkel samen doorlopende leerlijnen voor bijvoorbeeld woordenschatonderwijs, het voorbereiden van spreekbeurten en werkstukken. Leg afspraken hierover vast en evalueer regelmatig samen het geïntegreerde taalbeleid.
 
Taalachterstanden herkennen bij uw leerlingen
Als leerkracht op de basisschool heeft u een belangrijke signaleringsfunctie voor kinderen met taalachterstanden. Wanneer u een (vroeg) opgelopen taalachterstand signaleert, kunt u hier in overleg en in samenwerking met de ouders iets aan doen.
 
Herkennen bij ouders
Als een ouder zegt weinig tot nooit voor te lezen, lees- en schrijfsituaties ontwijkt of een smoes gebruikt om maar niet ter plekke iets op te hoeven schrijven, dan kan het zijn dat deze ouder laaggeletterd is. De herkenningswijzer voor leerkrachten kan u helpen bij het herkennen en bespreken van lees- en schrijfproblemen.
 
Bespreekbaar maken
Laaggeletterden schamen zich vaak en denken dat zij de enige zijn met lees- en schrijfproblemen. In een ‘veilige’ gesprekssituatie kunt u ouders geruststellen. Vertelt u hen dat ze niet de enige zijn met dit probleem en wijs hen vooral op de oplossingen. Zij kunnen bijvoorbeeld een cursus lezen en schrijven volgen.
 
Doorverwijzen
U kunt ouders met lees- en schrijfproblemen verwijzen naar het gratis telefoonnummer 0800-023 4444. Hier kunnen zij terecht voor informatie over een cursus bij hen in de buurt en materiaal voor zelfstudie bestellen: gratis werkboeken Lees en Schrijf! van Stichting Expertisecentrum ETV.nl. U kunt dit nummer ook namens iemand bellen. Houd dan de naam en adresgegevens van de persoon bij de hand.
  

Welke hulpmiddelen zijn er?

 • Herkenningswijzer voor leerkrachten. Bestellen
   
 • Campagnemateriaal (bijvoorbeeld posters). Bestellen
   
 • Taalkr8! Junior. Deze website geeft informatie over laaggeletterdheid en het belang van taalplezier. U krijgt tips voor inspirerende taalactiviteiten als eerste stap richting een verbeterd taalbeleid op uw basisschool.
   
 • Kidsweek Junior. Neem een abonnement, zodat uw leerlingen wekelijks over het actuele wereldnieuws kunnen lezen.
   

Waar kunt u meer informatie vinden?

www.lezenenschrijven.nl
De website van Stichting Lezen & Schrijven met het laatste nieuws over het thema laaggeletterdheid.
 
www.taalenrekenen.nl
De website voor achtergronden en informatie over de referentieniveaus taal en rekenen.
 
www.taalpilots.nl  
Hier vindt u informatie over taalpilots en taalleesverbetertrajecten. 

 


 
  
Wie gingen u voor?

Flevoschool
 
De Linge basisscholen
 
Enschedese basisschool Drakensteyn
 
Delftse Freinetschool

  
Leerling van basisschool het Baken uit Werkdam in de AtotZ Trein.

 
 
 
 
 
Taalkr8! Junior: een week vol taalplezier
 
This video was embedded using the YouTuber plugin by Roy Tanck. Adobe Flash Player is required to view the video.
 
  
 

     
     

Comments are closed.

Stichting Lezen & Schrijven. Colofon.