Kamerlid

Lees voor met ReadSpeaker

1 op de 10 volwassenen in Nederland heeft problemen met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kunnen niet volwaardig deelnemen aan onze samenleving. Dit is naast een persoonlijk drama, ook een sociaal-economisch probleem dat de hele samenleving raakt. U kunt vanuit uw rol als volksvertegenwoordiger een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid dat zich richt op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
 

Wat kunt u doen?

Aandacht vragen voor de problematiek
Bij werkbezoeken en speeches kunt u aandacht vragen voor de basisvaardigheden en het belang van lezen en schrijven onder aandacht van uw publiek en de media brengen. Kent u een initiatief steun het, zo niet start er een! Door in het openbaar over dit onderwerp te spreken doorbreekt u het taboe en toont u uw kiezers dat u betrokken bent bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ook binnen uw politieke partij en in uw politieke netwerk heeft u de mogelijkheid de aanpak van laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.

Beleidsambities controleren
In 2007 ondertekende de overheid samen met werkgevers- en werknemersorganisaties het ambitieuze convenant Structurele aanpak laaggeletterdheid. U kunt bestuurders vragen in hoeverre het huidige beleid bijdraagt aan de realisatie van de gestelde doelen in het convenant. Natuurlijk is het ook van belang dat er ter ondersteuning hiervan voldoende budget wordt vrijgemaakt. Uiteraard kunt u, door moties in te dienen, ook zelf het initiatief nemen tot het verbeteren van het beleid.
 

Welke hulpmiddelen zijn er?

  • Voorbeeldmoties van gemeenteraadsleden over de aanpak van laaggeletterdheid op www.taalkrachtvoorgemeenten.nl.
     
  • Bewustwordingsworkshops, verzorgd door Stichting Lezen & Schrijven. Belt u voor meer informatie met: 


 
 
 

Waar kunt u nog meer informatie vinden?

www.lezenenschrijven.nl 
De website van Stichting Lezen & Schrijven met het laatste nieuws over het thema laaggeletterdheid.
 
De volgende onderzoeken, op te vragen bij Stichting Lezen & Schrijven:

 

  Foto: Hans Kouwenhoven
 

Wie gingen u voor?

Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66: “Als sociaal-liberalen dienen we wel oog te hebben voor de mensen die niet meekunnen. Er zijn 1,5 miljoen laaggeletterden in dit land. Dan kan ik met mijn kosmopolitische blik de welvaart en alle mogelijkheden schetsen, maar we moeten de voor- en achterhoede bij elkaar te houden.” (NRC Handelsblad 19 mei 2010) 
 

Nebahat Albayrak, Tweede Kamerlid PvdA 
This video was embedded using the YouTuber plugin by Roy Tanck. Adobe Flash Player is required to view the video.

 

 
 
  

 
 

 
 

     
     

Comments are closed.

Stichting Lezen & Schrijven. Colofon.