Medewerker in de toegang

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat vraagt wel een cultuur waarin ieder individu de kans krijgt om zich binnen zijn capaciteiten te ontwikkelen. Daarvoor is maatschappij-brede kennis nodig over wat autisme inhoudt.
[Lees meer over autisme.]

Wat kunt u in uw vak doen als u te maken heeft met mensen met autisme?  

Bij u in de wijk

Vanaf 1 januari 2015 werken veel gemeenten met sociale loketten en sociale teams. Dit kunnen integrale loketten of teams zijn of aparte teams voor jeugd- en gezin, volwassenen en participatie. Als medewerker van het sociaal loket, jeugd- of wijkteam heeft u direct contact met mensen in de wijk die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Wat moet u weten bij het maken van een ondersteuningsplan samen met de mensen met autisme?

 1. Om autisme te herkennen en te bepalen wat voor deze persoon en zijn of haar gezin de beste ondersteuning is, is specifieke kennis en ervaring nodig. Deze ondersteuning kunt u los inkopen bij specialistische instellingen, waardoor u aan het begin van de ondersteuning sneller weet of het om autisme gaat en welke zorg en ondersteuning er nodig is. 
 2. Vaak is niet direct duidelijk dat de primaire oorzaak van problemen bij autisme ligt. Helaas worden hierdoor vaak foutieve diagnoses gesteld en de verkeerde ondersteuning ingezet. Een snelle en juiste diagnose is essentieel om onnodige leed en onnodige kosten te voorkomen.
 3. Iedere persoon met autisme is anders. Wat bij de een niet werkt, kan bij de ander wel werken. Ga altijd met mensen zelf in gesprek. Betrek zo nodig een collega of professional, die kennis over en ervaring heeft met mensen met autisme, om helder te krijgen welke zorg of ondersteuning nodig is. Hierdoor verspilt u geen middelen aan ondersteuning die niet nodig is en krijgen de mensen met autisme in uw gemeente sneller de kans om (weer) volwaardig te participeren. 
 4. Veel mensen met autisme zijn kwetsbaar en zijn tijdens de fases in hun leven dat hun autisme het heftigst is, vaak niet zelfredzaam. Hun ondersteuningsvraag is dan te complex om zelf te kunnen beantwoorden. Zij zullen op die momenten extra ondersteuning nodig hebben.
 5. Autisme werkt diep door op alle levensgebieden. Effectieve ondersteuning richt zich daarom niet alleen op de persoon met autisme zelf, maar ook op de mensen in zijn of haar leefwereld. En niet alleen thuis, maar ook op school, op het werk, bij de sportclub. 
 6. Naasten van mensen met autisme zijn vaak overbelast. Dit betekent dat de winst niet te halen is door het doen van een groter beroep op de naaste omgeving, maar juist het goed toerusten van de naaste omgeving. Neem de tijd om de draaglast en draagkracht van de omgeving in te schatten. Het betaalt zich later terug.
 7. Voor mensen met autisme is een persoonlijke klik, die resulteert in een vertrouwensrelatie een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle ondersteuning.

Wat kunt u doen?

 • Ken de signalen die mogelijk duiden op een bepaalde vorm van autisme, maar trek nooit, zonder consultatie van een specialist, zelf de conclusie dat het om autisme gaat.
 • Ken de specialistische instellingen die goed bekend staan, binnen én buiten uw regio, in het juist en tijdig stellen van de diagnose autisme. 
 • Maak bij het arrangeren van zorg en ondersteuning slimme combinaties van informele zorg, clientondersteuning, individuele begeleiding, mantelzorgondersteuning, ambulante begeleiding in het onderwijs en job coaching. Bij voorkeur door te werken met een of meer vaste levensloopbegeleiders. Juist hierdoor is efficiency- en effectiviteitswinst in de begeleiding van mensen met autisme en hun naasten te realiseren. [zie de mBC]
 • Zorg voor zoveel mogelijk continuïteit en de nodige flexibiliteit in de begeleiding.
 • Zorg dat er bij gezinnen waar autisme een rol speelt pro-actieve begeleiding geboden wordt bij veranderingen die te voorzien zijn.
 • Laat mensen met autisme niet los. Zorg dat er ook in relatief stabiele situaties waakvlam-contact onderhouden wordt, zodat er als dat nodig is onmiddellijk zorg of ondersteuning geboden kan worden.

Meer informatie

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?