Partner

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat vraagt wel een cultuur waarin ieder individu de kans krijgt om zich binnen zijn capaciteiten te ontwikkelen. Daarvoor is maatschappij-brede kennis nodig over wat autisme inhoudt.
[Lees meer over autisme.]

Wat kunt u in uw vak doen als u te maken heeft met mensen met autisme?  

Bij u thuis

Leeft u samen met iemand met autisme? Dan vraagt dat vaak om specifieke vaardigheden van u als partner. De meeste partners hebben al een behoorlijke weg afgelegd, zowel voor als na de diagnose. Dat kan soms behoorlijk zwaar zijn. U bent als partner echter ook een belangrijke steunpilaar in de relatie en/of het gezin en kunt veel betekenen voor uw partner met autisme.

Ieder mens met autisme is anders. De mate van zichtbaarheid van autisme bij uw partner kan variëren per levensfase, locatie (thuis minder dan op het werk, of andersom) of zelfs gedurende de dag. Dat geldt voor de lastige kanten van autisme, maar ook voor de aantrekkelijke kanten: stabiliteit en discipline, logisch kunnen denken, goed kunnen focussen, veel weten (van bepaalde onderwerpen), creativiteit. Soms wordt autisme bij iemand pas zichtbaar in een nieuwe levensfase, waarin meer van iemand gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij het aangaan van een relatie, bij samenwonen, of wanneer er een kind geboren wordt. Op die momenten kan uw partner kwetsbaarder zijn.

Wanneer bekend wordt dat uw partner autisme heeft, kan dit een aantal problemen en misverstanden in uw relatie helpen verklaren. Bijvoorbeeld de behoefte van uw partner om alleen te zijn. Dit zegt niet direct iets over uw relatie, maar is het voldoen aan de benodigde behoefte aan rust. Of bijvoorbeeld de directe manier van communiceren (de eerlijkheid). Mensen zonder autisme kunnen zich vaker op een indirecte, voorzichtige manier uiten. Dit kan voor mensen met autisme lastig zijn, omdat dan niet helder is wat er echt speelt.

Na het herkennen en het erkennen dat beide partners anders denken, kan er ook ruimte komen voor persoonlijke ontwikkeling en voor ontwikkeling van de relatie. Voorwaarde is dan wel dan beide partners elkaar opnieuw willen en durven te ontdekken. Het snappen wat er ten grondslag ligt aan de misverstanden tussen beiden, kan moed en ruimte geven om zich in te zetten voor ontwikkeling. Het opent de deur naar (externe) hulp, het inbrengen van eigen wensen en het in achtnemen van elkaars grenzen.

In relaties waarbij het autisme nog geen plek heeft gekregen in het eigen leven en die van hun naasten, wordt op bepaalde momenten teveel en soms ook te weinig verwacht. Beide geeft stress en leidt tot minder functioneren. Wanneer het wederzijdse besef groeit dat ‘de partner anders denkt’ - of deze nu wel of geen autisme heeft - kan meer rekening gehouden worden met elkaars eigenaardigheden.

Wat kunt u doen?

  • Verdiep u in wat autisme bij uw partner kan betekenen. Er bestaan over autisme veel misverstanden, wat kan leiden tot een verkeerd beeld. Ook voor partners van mensen met autisme is er psycho-educatie.
  • Iedere persoon met autisme is anders. Ga met een zo open en gelijkwaardige houding het gesprek aan met uw partner en vraag door naar zijn/haar wensen en behoeften.
  • Zorg tegelijkertijd goed voor uzelf. Ken ook uw eigen wensen en behoeften en geef hier invulling aan.
  • Wanneer u bij deze zoektocht hulp wilt, kies dan voor iemand die gespecialiseerd is in zowel relatiecounseling als in autisme.  
  • Neem de tijd om de uitingsvorm van autisme bij uw partner te doorgronden en samen met uw partner te wennen aan het idee.
  • Neem geen overhaaste beslissingen. Ieder mens kan zich ontwikkelen, in zijn eigen volgorde en tempo. Dat geldt zowel voor de partner met autisme, als voor uzelf. Waarom heeft u gekozen voor uw partner, ook voordat u wist dat hij/zij autisme heeft. Wat brengt het u en wat vraagt het van u?
  • Maak heldere afspraken over praktische zaken in het huishouden. Wie doet wat en wanneer. Deze structuur kan rust geven en maakt de verwachtingen voor iedereen duidelijk.
  • Probeer druk en stress in de relatie te voorkomen. Dit zorgt voor rust en ontspanning. Vanuit die ontspanning ontstaat ruimte voor ontwikkeling.
  • U als partner kan degene zijn die de koers uitstippelt en beslissingen neemt. Het kan ook zijn dat u hierin juist volgzaam bent. Ook kunt u degene zijn die de sociale contacten onderhoudt, omdat u er meer behoefte aan heeft. Maar ook dat kan anders zijn. Kies de rollen in situaties die het beste bij de persoon passen. Praat hierover met elkaar.
  • Zie bij uw partner op welke manier genegenheid wordt getoond, zodat u zijn of haar uitingen herkent.

Meer informatie

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?