Politieagent

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat vraagt wel een cultuur waarin ieder individu de kans krijgt om zich binnen zijn capaciteiten te ontwikkelen. Daarvoor is maatschappij-brede kennis nodig over wat autisme inhoudt.
[Lees meer over autisme.]

Wat kunt u in uw vak doen als u te maken heeft met mensen met autisme?  

Tijdens uw werk

Mensen met autisme vinden het soms lastig adequaat te reageren op zaken waar zij onverwacht mee geconfronteerd worden. Dat geldt wanneer er zomaar iemand op bezoek komt. Maar dit geldt ook wanneer je als politieagent iemand plotseling aanhoudt, bijvoorbeeld voor rijden zonder licht. Mensen met autisme zijn vaak erg eerlijk; ze vertellen precies wat ze denken en wat er gebeurd is. Het is wel van belang dat ze zich op hun gemak voelen; een rustige benadering draagt daar in hoge mate aan bij. Een onbekende situatie kan bedreigend voelen omdat ze niet precies weten wat er aan de hand is omdat ze zich er niet op hebben voorbereid.

Wat kunt u doen?

  • Mensen die autisme hebben kunnen een Autipas dragen. Daarop staan hun persoonlijke gegevens. Komen mensen met autisme in de problemen dan kunnen ze hun Autipas laten zien. Helaas komt het voor dat iemand met autisme zijn pas vergeet, maar als je vermoeden van autisme hebt en om de Autipas vraagt kan de persoon met autisme deze vaak wel overhandigen.
  • Het is van belang dat je iemand met autisme uitlegt waarom je hem of haar meeneemt naar het politiebureau. Vertel altijd: wat je gaat doen, waarom je dat doet, hoe lang het gaat duren en waar je naar toe gaat. Hierdoor kan de persoon met autisme makkelijker meewerken.  
  • Mensen met autisme hebben soms ook moeite met fysiek contact. Ze kunnen het bijvoorbeeld vervelend vinden als iemand hen aanraakt of kunnen er niet goed mee om gaan als iemand heel dicht bij ze staat. Houd hier rekening mee als je iemand met autisme aanhoudt. Door onverwacht fysiek contact kan een persoon met autisme zich terugtrekken en mogelijk tijdelijk niet meer goed communiceren. Of zichzelf fysiek verzetten: niet omdat hij niet mee wil werken, maar rust nodig heeft om alle onverwachte gebeurtenissen te verwerken. Het is daarom bij het aanhouden van een persoon met autisme extra belangrijk om de lichaamstaal goed te observeren en goed te blijven communiceren.

Praktische tips

Hoewel iedere persoon met een  autisme weer anders reageert op prikkels van buiten is het altijd verstandig om de volgende regels in acht te nemen:

  • Geef mensen met autisme de ruimte.
  • Blijf rustig praten, vermijd figuratief taalgebruik, wees concreet en logisch.
  • Leg de situatie desnoods meerdere malen uit, vanaf het begin. Geef de tijd om deze informatie te laten verwerken.
  • Ga niet mee in agressie als die is ontstaan door een bepaalde situatie.
  • Raak iemand met autisme niet aan als het niet nodig is.

Meer informatie

  • Film 'Autidelict' te bestellen via de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?