Over ons

Werkgroep en programma Vanuit autisme bekeken

Deze website is ontwikkeld door de werkgroep Vanuit autisme bekeken. De werkgroep Vanuit autisme bekeken is in 2012 ingesteld door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en opereert onafhankelijk. De werkgroep gaf zichzelf de opdracht om de mogelijkheden die de transities in het sociale domein bieden te benutten en te voorkomen dat kwetsbare groepen bij deze transities met achteruitgang te maken krijgen. 

Naast de steun van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft medio 2015 ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samenwerking en steun toegezegd. Het programma Vanuit autisme bekeken ontvangt een financiële bijdrage waarmee het samen met het ministerie van OCW zich in het schooljaar 2015-2016 inzet voor bewustwording over autisme en het belang van maatwerk voor kinderen met autisme. Het programma stimuleert actieve kennisuitwisseling tussen en binnen samenwerkingsverbanden en scholen over het verlagen van drempels voor leerlingen met autisme om mee te kunnen doen in het onderwijs. 

De werkgroep bestaat uit mensen die professioneel en/of privé te maken hebben met autisme. Vanuit die achtergrond willen zij bijdragen aan emancipatie en participatie van mensen met autisme. De werkgroep stuurt een programma aan die deze ambitie vorm en inhoud geeft. In het programma Vanuit autisme bekeken werken professionals met en zonder autisme op een gelijkwaardige manier samen.

Vanuit autisme bekeken streeft naar een inclusieve samenleving, waarin ieder mens (met autisme) zich kan ontwikkelen, soms in een aangepaste volgorde en tempo. Dit vraagt zowel van mensen met autisme als voor hun omgeving een open houding en het voeren van een dialoog op basis van gelijkwaardigheid.

Herkennen, erkennen en samen doen

Op weg naar inclusie zijn er drie stappen te doorlopen: herkennen, erkennen en samen doen. Voor mensen met autisme is zelfkennis erg belangrijk. Als omgeving is het belangrijk signalen van autisme te herkennen, bijvoorbeeld: disharmonische ontwikkeling, stressgevoeligheid en moeite met veranderingen. De vervolgende stap is om te erkennen dat mensen met autisme anders denken en dat het dus iets anders vraagt om hen naar eigen vermogen mee te laten doen. Het vraagt van personen met autisme de bereidheid open te zijn over eigen kracht en kwetsbaarheden en eigen behoeften. En van de omgeving om te willen weten wat autisme is en om als sprake is van autisme verschillende situaties verschillend te willen behandelen en maatwerk te bieden. Waarom is speciaal maatwerk nodig? Ieder mens (met autisme) is anders, heeft eigen dromen en kwaliteiten en ontwikkelt zich in een eigen volgorde en tempo.

Meer informatie

Op de Programmawebsite vindt u meer informatie over het programma. Het programma ontwikkelde ook de website Wat vind ik in bèta-versie. Deze website bevat een overzicht van producten en diensten voor mensen met autisme. Uitgebreide handvatten en informatie voor mensen met autisme en hun directe omgeving ontwikkelde het programma samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA): de Autismewegwijzer. Ook deze website is al in bèta-versie beschikbaar.

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?