Coach of begeleider

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat vraagt wel een cultuur waarin ieder individu de kans krijgt om zich binnen zijn capaciteiten te ontwikkelen. Daarvoor is maatschappij-brede kennis nodig over wat autisme inhoudt.
[Lees meer over autisme.]

Wat kunt u in uw vak doen als u te maken heeft met mensen met autisme?  

Wat kunt u doen?

  • Lever vraaggericht maatwerk. De coaching of begeleiding van mensen met autisme kan meerdere doelen dienen. Bepaal in overleg met de persoon met autisme en zijn of haar naasten aan welke doelen gewerkt wordt.
  • Verdiep u in wat autisme is en van u vraagt. Om mensen met autisme goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat u kennis over en ervaring met mensen met autisme heeft en de weg weet op diverse levensgebieden.
  • Denk van te voren goed na of u als begeleider voldoende continuïteit kunt en wilt bieden. Zowel in de loop van de tijd als over meerdere levensgebieden. Wees hier helder over.
  • Vul de begeleiding flexibel in: minder begeleiding als het kan, meer begeleiding als het nodig is.
  • Geef de persoon met autisme zoveel mogelijk eigen regie over uw begeleiding. Niet voor alle mensen met autisme is dit vanzelfsprekend. Stel vanuit uw expertise vragen en draag informatie aan. De verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt ligt bij de persoon met autisme zelf.
  • Leer goed in te schatten wat de ontwikkelingsmogelijkheden en –uitdagingen zijn. Kenmerkend voor mensen met autisme is dat zij zich op sommige onderdelen sneller en op andere onderdelen langzamer ontwikkelen dan u op basis van hun kalenderleeftijd zou verwachten. Stem de begeleiding hier steeds zo goed mogelijk op af.
  • Bied begeleiding in de door de cliënt gewenste omgeving of daar waar een verandering zich voordoet.
  • Bied begeleiding op zoveel mogelijk levensgebieden. Problemen op het ene levensgebied werken vaak negatief door op andere levensgebieden. Andersom geldt dit ook. Oplossingen op het ene levensgebied werken vaak positief door op andere levensgebieden.
  • Richt u niet alleen op de persoon met autisme zelf, maar ook op relevante anderen in de leefomgeving. Werk zo goed mogelijk met hen samen en ondersteun hen waar nodig.
  • Heb aandacht voor grote en kleine veranderingen die zich in de loop van het leven kunnen voordoen. Autisme kan zich in aanloop naar deze veranderingen heftiger uiten dan normaal. Om dit te voorkomen is een goede begeleiding essentieel.

Meer informatie:

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?